Scurt istoric al Școlii Domnești Tg.Neamț

20210111_083046


 

             „Clopotul din turnul şcolii a început să bată. Se vestea tuturor locuitorilor acestei aşezări, că în târgul de sub Cetate s-a "aprins lumina", că îşi deschide cursurile prima şcoală publică din oraş, aceasta era Şcoala Domnească." În preajma Casei Memoriale "Veronica Micle", străjuită de "plopii fără soţ", se ridică Şcoala Domnească, edificiu masiv, cu ziduri groase şi şase încăperi dispuse simetric pe două nivele…

Şcoala publică" de la Târgu Neamţ a fost inaugurată la 16 octombrie 1852 prin strădaniile stareţului Neonil, care avea sub ascultare mănăstirile Secu şi Neamţ, cu ajutorul domnitorului Grigore Alexandru Ghica’’… (Prof. Vasile Vrânceanu)

Şcoala şi-a început cursurile la 1 iunie 1853, "în limba patriei", sub denumirea  Şcoala nr. 1 de băieţi.

Primul învăţător şi director al “Şcolii  Domneşti” a fost ieromonahul Isaia Teodorescu, pomenit în amintirile marelui Ion Creangă cu numele de “Popa Duhu”.

În 1902, institutoarea  Smaranda Cosmovici  a înfiinţat în cadrul şcolii, prima bibliotecă publică.

“Şcoala Nr.1 de băieţi” – a fost slujită de dascăli remarcabili pe tot parcursul, unii fiind autori de manuale, alţii promovaţi ca subinspectori, inspectori şi chiar inspectori generali la judeţ sau în minister.

Astfel de apostoli au instruit şi educat elevi numeroşi, unii dintre ei devenind mari personalităţi: Ştefănescu Ion ( Ion Creangă), scriitorul de geniu, Conta Vasile, devenit filozoful de talie europeană, Munteanu Nicolae, devenit peste ani patriarhul bisericii ortodoxe române (Nicodim Munteanu), Lambrior Alexandru, nimeni altul decât lingvistul şi folcloristul de la sfârşitul secolului trecut ( al XIX-lea ), Busuioc Mihai, învăţătorul de mai târziu de la Paşcani al lui Mihail Sadoveanu glorificat pentru posterioritate în “Domnu’ Trandafir “, Dochiţanu Ion din Humuleşti, eroul de la 1877 şi mulţi alţii.

La începutul anilor ‘70 transformările care au avut loc în societatea românească, în orașul nostru, în învățământ, au făcut simțită nevoia unui nou local de școală.

Astfel la 15 septembrie 1975 cei 525 de elevi, 30 de învățători și profesori, părinți au asistat la inaugurarea noului local de școală.

Vechiul local ”Școala Domnească” adăpostește în prezent muzeul orașului. Iar în clădirea

fostei școli israelite s-au instalat biblioteca, cabinetul de informatică și sala de sport.

            În anul 2010 Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 Tg .Neamt redevine structură a școlii

noastre.

            În anul 2016 a fost dat în folosință un nou corp de clădire unde învață elevii claselor pregătitoare.